Renowned Professors

Academician
Yuan Weikang  Hu Ying   Yang Shengli  Shen Yinchu  Wang Jiming
Xing Dingyu  Qian Xuhong  Tian He    

 

Deceased Acdemician 
Su Yuanfu              

 

Changjiang Scholar
Qian Xuhong Tian He Liu Honglai Xiao Wende
Zhong Jianjiang Tu Shandong Shi Min Shi Jianlin 
 Liu Changsheng  Qian Feng Xu Jianhe   

 

National Master Teachers, National Model Teachers
 Fang Dingye       Hei encheng            

 

National Excellcent Teachers
Xu Yongxiang Qian Xuhong   Xu Sanbao   Tian He    Wang Yaping
Lu Xiwen Xu Jianhe      

 

Scientists-in-chief of Project 973
 Qian Xuhong  Lu Guanzhong Wang Fuchen

Winner of National Outstanding Youth Foundation
 Qian Xuhong  Tian He  Liu Honglai  Zhong Jianjiang Liu Changsheng
 Tu Shandong  Qian Feng  Zhou Qilin  Lin Jiaping Li Chunzhong

Experts of 863 Program
 
 
National Candidate of New Century Millions of Talents Program
 

Young and Middle Aged Experts with Outstanding Contributions
 Shen Weiguo  Dai Gance  Zhang Chengfang  Zhang Jianzu
 Wang Xingyu  Huang Dao  Chen Minheng   Jiao Yangsheng
 Ju Dehua  Wang Jun  Hu Ying  

 

Scientic Elites of Shanghai
Qian Xuhong  Qian Feng     Jiang Hualiang   Huang Dao  Liu Changsheng
Wang Hualin        

 

Enlisted in New Century Outstanding Talent Cultivation Program
 Qian Xuhong  Yu Jianguo  Lan Minbo  Xiao Wende
 Wei Dongzhi  Tan Wensong  Lu Guanzhong  Liu Changsheng
 Li Chunzhong  Qian Feng    

Enlisted in New Century Outstanding Talent Support Program
 Zhang Jinlong  Chen Zhenmin  Wei Dongzhi Lang Meidong 
 Lin Jiaping  Chen Yu  Zhou Xinggui  Wang Fuchen
 Wang Yanqin  Ma Haiyan  Xuan Fuzhen  Yang Yi
 Yu Guangsuo  Zhong Xinhua  Zhu Weihong  Deng Weiping
Li Zhong Qiao Wenming Wu Xinyan Ye Bangce
Zhou Weixing Hu Aiguo Tang Yun Liu Haifeng
Song Xingfu Wang Hualin  Guo Yanglong  Liu qin
Ma Tieju Yan Xuefeng Yang Huagui Zhao Ling

 

 

East China University Of Science And Technology Shanghai, China Meilong Road 130, 200237